42 og 60

Det er velkendt at tallet er 60. At svaret er 42 ved alle også. At der kun kan komme noget godt ud af at blande de to ting er jo heller ingen overraskelse.
Titalssystemet er det talsystem vi har valgt at bruge i dagligdagen her i Danmark, og over det meste af jorden har titalssystemet efterhånden vundet. Tal i titalssystemet er repræsenteret af elementer fra mængden {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9}, sorteret efter størrelse, hvor 0 er det mindste. Normalt gider man ikke at opskrive hele mængden med de ti tal, så man plejer at forkorte det til 0-9.
Hvis man skal skrive et tal som er større end 9 bliver man nødt til at vælge to tal (lad os kalde dem x og y) som er element i mængden 0-9, hvorefter man konkatenerer dem, altså sætter det ene efter det andet (xy eller yx, alt afhængig hvilket tal man forsøger at beskrive).
Eksempel 1 - Konkatenering:
Dette eksempel vil tage udgangspunkt i titalssystemet.
Tallene to og tre (2 og 3) kan konkateneres sammen på to måder:
23 og 32
At de to resulterende tal er forskellige ses tydeligt.

Jeg er gået lidt død i at beskrive talsystemer, så:

decimalbinærhexa
421010102A
601111003C

Nu med converter

Konkatenering af 42 og 60 (Her begge decimaltal)
Decimaltal: 4260
Binært: 101010111100
Hexadecimalt: 2A3C

Læg især mærke til den binære konkatenering. Tallet der kommer ud af det, oversat til hexadecimal er nemlig ABC.
Her ses tydeligt at matematikkens verden og især 42 og 60 kommer før skriftsproget, da denne konkatenering rent faktisk munder ud i den nok så kendte ABC.


Version 10 (14. april 2004)